За нас

"ЛИНГВИСТ Бизнес Солюшънс" ООД е агенция за писмени и устни преводи. Още от създаването си през 1999 г. агенцията стартира с успех и за да отговори на нарастващите изисквания на българския пазар привлече екип от преводачи с голям опит в различни области, като броят на ангажираните днес преводачи, консултанти и редактори надхвърля 220. Към днешна дата извършваме писмени и устни преводи от и на над 37 езика.

Гаранция за качеството на нашите преводи е използването на достиженията на Инфомационните Технологии- като спелинг, транслейшън мемори и други форми на асистиран превод. Освен това за нас е задължително изчитането на готовия материал от редактор и проверката на стила и съответствието с оригиналния текст.

Предимството ни е, че намираме индивидуални решения за всеки клиент, съобразени с предмета му на дейност, поставени срокове и спазване на всички условия за конфиденциалност. Всички наши преводачи СА подписали декларация за опазване на тайната на превежданите текстове.

Доставка: Вашите преводи можете да получите като файл, в избран от Вас формат, по пощата или с куриер.