Заповядайте в новия офис на Linguist Business Solutions Ltd.:

ул. Фредерик Ж. Кюри 20, Офис 101
1113 София

Новият офис се намира до Интерпред - сградата на Техноимпортекспорт АД.

телефон: +359 2 865 2930

e-mail: info@lbs.bg

Skype: linguist1999

Професионални преводи

Като компания с история ние сме изградили голям екип от специализирани преводачи, които могат да отговорят на високите изисквания на нашите клиенти. Това ни прави способни да изпълняваме преводачески проекти в строго специфични области като например: строителство, машиностроене, уредостроене, енергетика, банково и застрахователно дело и т.н. Имаме безспорни успехи и в областта на устните преводи, където работим с най-опитните преводачи в бранша.

Коплексни решения

За Вашите ръководства за монтаж, експлоатация или поддръжка предлагаме професионален превод и цялостно оформление по зададен оригинал. Изпращате pdf формат и получавате същият на български.

За Вашите каталози или брошури с изображения с висока резолюция предлагаме превод, професионален предпечат, а при нужда и печат.

seo google
www.eyewalker.comwww.qubiqus.com