Устни преводи

Агенцията предоставя услуги в областта на устните преводи, както консекутив, така и симултанни преводи, придружаване при организация на семинари, конференции или бизнес преговори, предоставяйки за целта квалифицирани в областта преводачи.

Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и съответно да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително, като предоставите при възможност, максимално количество предварителна информация относно терминологията и условията при които ще се провежда съответното мероприятие. Направете своето запитване тук.