Легализация

Агенцията извършва заверки на преводите и легализация на български документи в дирекция “Консулски отношения” към МВнР. Освен това заверяваме документите на нашите клиенти във всички чуждестранни консулски служби и български министерства в зависимост от вида на документа и неговото предназначение.