Писмени Преводи

Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работата, професионално оформяне и срокове за изпълнение, съобразени с нуждите на нашите клиенти.

С течение на времето ние изградихме голям екип от специализирани преводачи, които могат да отговорят на високите изисквания на нашите клиенти. Образуваме екипи за работа по отделни проекти със специфична насоченост, например: управление на капитали, фармация, медицина, селскостопанска техника и други ние се стремим да унифицираме терминологията, характерна за даден проект, съобразявайки се изцяло с изискванията на клиентите ни, спазвайки най–високи норми за конфиденциалност и максимално кратки срокове, като предоставяме преводите в краен вариант максимално близък до оригинала, включвайки всички схеми, снимки и чертежи. Направете своето запитване тук.